Polityka prywatności

1. Polityka prywatności serwisu www.powerfinanace.pl
– Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

2. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:
– W przypadku wysłania zapytania z użyciem formularza dostępnego na stronie: numer telefonu, adres e-mail, imię oraz ewentualnie nazwisko.

3. Sposób zbierania danych
– Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wysyłania przez Użytkownika zapytania do właściciela serwisu.

4. Sposób wykorzystania danych
– Dane Użytkowników wykorzystane są do celów generowania statystyk odwiedzin serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
– Dane Użytkowników przekazane przez Użytkowników w celu wysłania zapytania wykorzystywane są do celów odpowiedzi na zapytania Użytkowników (kontaktu z użytkownikiem w sprawie zapytania). Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Kontakt z Użytkownikiem
– Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: kontakt@powerfinanace.pl

6. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
– Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.

7. Obowiązek informacyjny
– Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest POWER FINANCE Adam Dubiella – NIP: 8791790349
– Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności.
– Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
– Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.

8. Polityka korzystania przez serwis z plików „cookies” (ciasteczek)
[patrz polityka plików “cookies”]

9. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
– Właściciel serwisu informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

10. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
– W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.